צור קשר

מימון וטרייד אין

אפשרויות טרייד אין טרייד אין(רכישה בהמרה)מתבצע לרוב ע"י הפחתה של הרכב המומר בין 15-25% ממחיר המחירון של לוי-יצחק ובכפוף לבדיקה. אין החברה מתחייבת להמיר כל רכב. מרגע ההסכם, יישאר המייבא עם רכבו המיועד להמרה, עד קבלת הרכב המיובא. מחיר הרכב המומר ייקבע סופית במעמד הגעת הרכב המיובא על-ידו ארצה. אפשרויות מימון ניתן לממן עד 70% מערך הרכב המיובא. במידה והחלטת כי ברצונך ליטול הלוואה, יש להגיש אלינו מס' מסמכים לאישור: שכיר- 3 תלושי שכר אחרונים ותדפיס בנק 3-חודשים אחרונים. עצמאי: 3 תשלומים דו חודשיים של המע"מ, תדפיס בנק 6חודשים אחורה ות. זהות. מרגע הגשת המסמכים ישנו אישור עקרוני תוך 5 ימי עבודה. המימון ניתן ע"י חברות מימון/בנקים רשמיים ואין בהגשת הניירת כתנאי לקבלת מימון. חברות המימון/בנקים, יאשרו את המימון בתנאי שהלווה עומד בקריטריונים שהציב הבנק.

image name